P.O.S. & P.O.P. - výroba produktů pro podporu prodeje | O nás

Název projektu:

Školicí středisko digitálních technologií v kartonážní výrobě

Reg. číslo:

CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0016076

Program:

OPPIK Školící střediska -  III. Výzva 

Náplň:

 

Předmětem projektu společnosti GRD servis, s.r.o. je vybudování vlastního školicího střediska umožňujícího rozvíjet znalosti a schopnosti vlastních zaměstnanců i cizích subjektů v oblasti využití digitálních technologií ve všech fází výrobního cyklu kartonážní produkce od grafického zpracování až po finalizaci produktu. V rámci projektu bude pořízeno vybavení pro teoretické vzdělávání a moderní technologie pro praktickou výuku tvorby především konstrukčně náročně POS/POP produkce

Na předmětný projekt byla poskytnuta podpora u dotačního programu OPPIK Školicí střediska - III. Výzva, který je spolufinancovaný Evropskou unií.

Termín realizace:

1/2019 – 8/2022